RELEX lösningar för hem- och trädgårdsbranschen

Hem- och trädgårdsbranschen måste hantera ett varierat sortiment och många olika produkter. Vissa produkter tillhör det kontinuerliga sortimentet med relativt konstant försäljning. Somliga har stor säsongsvariation medan andra säljs bara under de två veckorna innan jul. Det finns kraftiga variationer vad gäller försäljningsvolym, pris, storlek, vikt och hållbarhet. Dessutom kommer varorna ofta från en mängd olika leverantörer.

Hantera dina artiklar individuellt

För att effektivt kunna hantera ditt sortiment måste du kunna behandla varje artikel så individuellt som möjligt. RELEX låter dig bestämma exakt hur du vill klassificera varje produkt och enkelt skapa skräddarsydda regler för styrningen av olika typers produkter.

RELEX hanterar säsongsvariation

Om produkterna är säsongsbetonade måste du få rätt sortiment på plats vid rätt tidpunkt och se till att lagret skiftas vid säsongens slut. Men efterfrågan varierar även för kontinuerliga året-runt-produkter.

Med RELEX kan du:

  • Förbättra prognosnoggrannheten för de säsongsbetonade produkterna genom våra säsongsmodeller, som automatiskt optimeras för varje enskild produkt och butik eller lager
  • Styra allokeringen exakt och effektivt för att öka säsongsförsäljningen och minimera restlagret vid slutet av säsongen

Optimera transporten

Du jobbar förmodligen med hundratals leverantörer. Vissa av dem levererar till ditt centrallager, andra direkt till butikerna. Hos många leverantörer gäller att beställningarna måste uppfylla vissa villkor för att du ska få bästa pris. För att hålla transportkostnaderna i styr, måste halvtomma lastbilar undvikas. Här kan RELEX systemstöd hjälpa dig att hålla kostnaderna nere genom att optimera beställningar och frakt.

Case Plantasjen

Plantasjen är Nordens största trädgårdskedja och en etablerad RELEX-kund. Med sina 110 butiker och en årlig omsättning på cirka €433 miljoner är företaget marknadsledande i Norge, Sverige och Finland.

Resultat

12 %

Ökad hylltillgänglighet

32%

minskning i butikernas lager

8%

Ökad försäljning

  • Betydande effektivisering av butikspåfyllningen; tidsbesparingen i butikerna motsvarar ungefär 10 heltidstjänster
  • Rättare fördelningar inför säsong, ökad reaktionsförmåga på lokal efterfrågan under säsongen och effektivare säsongsavslut; ökade intäkter
  • Omköp till centrallagret fullständigt integrerade med butikspåfyllningen

Läs hela caset

Några av våra kunder inom hem- och trädgårdsbranschen

RELEX ger dig mätbara resultat på bara några månader

RELEX har hjälpt många företag inom hem- och trädgårdsbranschen att hantera de utmaningar de ställs inför. Ju mer komplex din affärsmiljö är, desto större effekt får RELEX lösningar. Det är smidigt att jobba med oss och du uppnår mätbara resultat på bara några månader. Vill du öka lönsamheten i din verksamhet? Ring oss på +46 (0) 763 24 51 14 för att diskutera mer.
Boka en demo


Läs mer om implementering