RELEX lösningar för konsumentelektronik

Konsumentelektroniken utvecklas så snabbt att branschen står inför ständiga utmaningar. Trender kommer och går. Produkternas livscykler är ofta korta och kampanjer har en stor inverkan på försäljningen. RELEX hjälper dig hantera dessa utmaningar enkelt och självsäkert.

Hantera efterfrågan vid produktlanseringar

Det är ganska typiskt att efterfrågan för en ny produkt är stor vid lanseringstidpunkten, medan den kan vara nästan obefintlig då en ny modell kommer ut på marknaden. Nyckeln till framgång är att säkerställa utbudet inför den första rusningen, men att se till att lagren är tomma då nästa generation av produkter skall lanseras.

Med RELEX kan du:

  • Skapa tillförlitliga prognoser, även för nya produkter
  • Allokera produkterna exakt och effektivt, rätt mängd till rätt butik
  • Kontinuerligt följa upp det estimerade lagret vid säsongens slut och undvika hyllvärmare

Få styr på kampanjerna

Det är inte bara den snabba omsättningen av produkter som gör det komplicerat att ta fram prognoser och styra varupåfyllningen. I denna bransch spelar också kampanjer en stor roll. Topparna i efterfrågan kan vara enorma. Träffsäkra prognoser minskar risken för förlorad försäljning och oönskade restlager.

RELEX hjälper dig att:

  • Automatiskt skapa noggranna kampanjprognoser
  • Övervaka hela kedjan och reagera på den faktiska försäljningen under kampanjen
  • Automatisera största delen av planeringen för ständigt påträffande och liknande kampanjer
  • Analysera tidigare kampanjer och planera nya

En lösning för leveranskedjan som anpassas enligt dina behov

RELEX låter dig flexibelt klassificera produkterna, precis enligt dina behov, och definiera regler snabbt och enkelt, så att du kan hantera olika produkter på olika sätt. Med RELEX kan du också automatisera varupåfyllningen av största delen av dina produkter för att istället fokusera på produkterna som är de mest kritiska för din verksamhet.

RELEX extrema flexibilitet övertygade oss från dag ett.

De fasta SaaS-månadsavgifterna inkluderar hela systemet, regelbundna uppdateringar och kundsupport. Vi drar nytta av total transparens i kostnaderna, banbrytande lösningar och en snabb avkastning på investeringen.

Olaf Heide

Managing Director, MEDIMAX

NÅGRA AV VÅRA KUNDER INOM KONSUMENTELEKTRONIK

RELEX ger dig mätbara resultat på bara några månader

RELEX har hjälpt många kunder inom konsumentelektronik att bemästra de utmaningar de ställs inför. Ju mer komplex din affärsmiljö är, desto större effekt får RELEX lösningar. Det är smidigt att jobba med oss och du uppnår mätbara resultat på bara några månader. Vill du öka lönsamheten i din verksamhet? Ring oss på +46 (0) 763 24 51 14 för att diskutera mer.
Boka en demo


Läs mer om implementering